Grote terts toonladder

De stamtoonladder bestaat uit 7 tonen + het octaaf van de 1e toon. Deze 8 tonen kunnen in twee groepen van 4 verdeeld worden. Die twee groepen hebben qua toonafstanden een zelfde indeling: hele afstand - hele afstand - halve afstand. Hiervan wordt gebruik gemaakt om nieuwe toonladders te construeren: nieuw groepje van 4 tonen voor de 1e groep plaatsen of na de 2e groep. Dit heeft onderstaande schema's als resultaat:

toonladders01

toonladders02

De intervallen die we eerder hebben leren kennen komen in elk van deze grote terts toonladders voor.

De drieklanken die bij toonladders horen bestaan uit de 1e - 3e - 5e toon (r1, g3, r5). Omdat de terts een grote is heet de drieklank: grote drieklank