Voortekens

Onder voortekens worden verstaan: kruizen, mollen en herstellingstekens.

De kruizen en mollen kunnen als vaste en toevallige voortekens voorkomen. Het herstellingsteken alleen als toevallig voorteken.

Belangrijk is ook het begrip "Enharmonie". Hiervan is sprake als twee tonen gelijk klinken maar een verschillende naam hebben. Bijvoorbeeld: "fis - ges", maar ook "bis - c" en "fes - e".